trusted online casino malaysia
Úlfar Þormóðsson 19/11/2015

Vekið manninn

Á forsíðu Fréttablaðsins í dag, 19. 11. 15 má lesa þetta:  238 konur bíða eftir aðgerð vegna blöðrusigs eða legsigs, 37 konur bíða eftir aðgerð vegna þvagleka. 180 konur bíða eftir greiningu. Þetta er óhugnanlegt. Samt er ekki öll sagan sögð; það bíða hundruðir eftir annars lags aðgerðum.

Landsspítali

Inni í Fréttablaðinu er birt grein eftir tvo lækna Landsspítalans, Reyni Arngrímsson og Tómas Guðbjartsson. Hún ber yfirskriftina Íslenskt heilbrigðiskerfi í fallbaráttu – bætum um betur, og skýrir afar vel stöðu heilbrigðismála.

Læknarnir benda á að við eigum „heilbrigðiskerfi sem lengi vel gat státað af árangri sem jafnaðist á við það sem best þekktist í hinum vestræna heimi … Til að viðhalda þessum árangri þurfa innviðir heilbrigðiskerfisins að vera traustir og í stöðugri framþróun … Í nýjustu skýrslu OECD… kemur fram að íslensk stjórnvöld verja innan við 0,1% af vergri landsframleiðslu til fjárfestinga í innviðum heilbrigðiskerfisins, þar sem meðaltal OECD-landanna er 0,5%. Árið 2013 vermdi Ísland næst neðsta sætið og var þar í flokki með Grikklandi og Mexíkó. Frændur okkar á Norðurlöndum verja hins vegar á bilinu 0,5-0,7% til stofnfjárfestinga í heilbrigðiskerfinu … Landspítalinn hefur ekki farið varhluta af niðurskurði í fjárframlögum á undanförnum árum. Heildarframlög ríkisins hafa dregist saman um 28% á árunum 2003 til 2014 eða úr um 9,5% í 6,8% af heildarútgjöldum ríkisins …“

Tvímenningar hvetja alþingi til þess að snúa af þeirri óheillabraut sem heilbrigðismálunum hefur verið haldið á síðan 2003 og segja:

„Bæði þarf að móta langtímaáætlanir og leysa bráðavanda. Í núverandi frumvarpi til fjárlaga er þörf Landspítalans enn eitt árið vanáætluð. Ekki verður horft fram hjá því að árlega vex eftirspurn eftir þjónustu spítalans um tvö prósent … Landsmönnum fjölgar og hvað mest á höfuðborgarsvæðinu … Þessu þarf líka að mæta. Ekki er nóg að halda í horfinu miðað við ástand fyrri ára … Biðlistar eftir brýnum skurðaðgerðum og öðrum meðferðar­úrræðum hafa lengst og tryggja þarf að staðið sé við boðað átak stjórnvalda til að leysa þann vanda …  Til að svo megi verða þarf að útvega fjármagn til að opna fleiri skurðstofur og það þarf að vera hægt að mæta launaútgjöldum heilbrigðisstarfsfólks vegna kjarasamninga sem gerðir hafa verið á árinu. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu standa framlög til viðhalds mannvirkja í stað enn eitt árið. Viðhaldsþörf mannvirkja Landspítalans er vanáætluð og engum blöðum er um það að fletta að ástand sumra elstu bygginganna er algjörlega óviðunandi og jafnvel heilsuspillandi. Of langt er að bíða í 8 ár eftir nýjum meðferðarkjarna og ráðast verður strax í viðhald á þeim byggingum sem nýta á áfram.“

Lokaorð þeirra félaga eru þessi:

„Heilbrigðismál eru fjárfrekur málaflokkur en þjóðin vill að sú þjónusta sé í lagi þegar á þarf að halda. Hún hefur ítrekað lýst yfir að nú sé komið að því að setja þessi mál í forgrunn og snúa við blaðinu. Undir það hafa alþingismenn úr öllum flokkum tekið og ráðherra heilbrigðismála sem hefur lýst því yfir að endurreisnin sé nú hafin. Þess þurfa að sjást merki við umfjöllun Alþingis á fjárlögum næsta árs. Nú þarf að láta verkin tala – annars verður ekki leikið í efstu deild.“

Tíðindin sem Fréttablaðið flytur af stöðu heilbrigðismála eru átakanleg. Hverjum sem hugsa kann hlýtur að vera ljóst að það stefnir í hörmungar ef ekki verður brugðist við þegar í stað. Eitt ráð til þess að það megi takast er að alþingsmenn kyrrsetji heilbrigðisráðherrann í þingsalnum ef hann rekur á fjörurnar þar, veki hann og reki til verka með svo skýrum fyrirmælum að hann geti ekki sofnað út frá þeim.

Latest posts by Úlfar Þormóðsson (see all)
Flokkun : Efst á baugi
1,258