trusted online casino malaysia
Margrét Tryggvadóttir 14/11/2014

Innanríkisráðuneytið og upplýsingarnar

sitelogo

Þegar maður trúir ekki að hægt sé að toppa vitleysuna berast af því fregnir að starfsfólki í innanríkisráðuneytinu sé óheimilt að tala við fjölmiðla, þeir megi bara tala við fjölmiðlafulltrúann og svo (ó)heppilega vill til að hann er í fríi.

Þetta finnst mér ekki boðlegt – sérstaklega ekki þessa dagana þegar öll spjót standa á innanríkisráðherrann sjálfan.

Sem betur fer eru til reglur um háttarlag ráðherra og starfsfólksins í stjórnsýslunni. Á síðasta kjörtímabili var lögum um stjórnarráðið breytt og forsætisráðherra áskilið að staðfesta siðareglur fyrir ríkisstjórnina. Það gerði Jóhanna Sigurðardóttir 22. mars 2011.

Nýlega spurði umboðsmaður Alþingis forsætisráðherra hvort ríkisstjórn hans hefði sett sér siðareglur. Það er eðlileg spurning því engar siðareglur Sigmundar er að finna á vef forsætisráðuneytisins en hverjum forsætisráðherra ber að staðfesta reglurnar. SDG svaraði því til að siðareglur Jóhönnu væru enn í gildi. Þá er bara að fara eftir þeim en reglurnar má lesa hér, undirritaðar af Jóhönnu Sigurðardóttur.

Það er frekar súrrealískt að lesa reglurnar og bera saman við það sem gengið hefur á í innanríkisráðuneytinu síðastliðið ár. Heil grein í siðareglunum er svo tileinkuuð upplýsingagjöf og samskiptum við almenning. Menn geta svo dundað sér við að máta hana við upplýsingabannið sem nú er í gildi í innanríkisráðuneytinu.

6. gr.
Upplýsingagjöf og samskipti við almenning.

  1. Ráðherra skal upplýsa almenning og fjölmiðla með reglulegum og skipulegum hætti um störf ráðuneytis síns. Leiðrétta ber eins fljótt og auðið er rangar upplýsingar eða misskilning sem upp kann að koma varðandi störf ráðherra.

  2. Ráðherra leggur sig fram um að gera upplýsingar aðgengilegar eftir því sem lög leyfa og sér til þess að starfsmenn ráðuneytis vinni í sama anda.

  3. Ráðherra leynir ekki upplýsingum sem varða almannahag nema lög bjóði eða almannahagsmunir krefjist þess að öðru leyti. Ráðherra ber að hafa frumkvæði að birtingu slíkra upplýsinga sé hún í almannaþágu.

  4. Ráðherra leitast við að eiga greið og opin samskipti við frjáls félagasamtök, fagfélög og hagsmunahópa, með almannahagsmuni að leiðarljósi.

Þessar reglur eiga auðvitað við ráðherrann en ekki almenna starfsmann eða aðra embættismenn. Um þá gilda sérstakar siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs Íslands. Þar er sambærileg grein:

4. Samskipti við fjölmiðla, almenning og eftirlitsaðila

  1. Starfsfólk Stjórnarráðsins sýnir þeim sem til þeirra leita kurteisi og sinnir erindum greiðlega innan eðlilegra tímamarka.
  2. Upplýsingar eru veittar greiðlega og með kerfisbundnum hætti.
  3. Mistök eða misskilningur, sem varðar ákvarðanir, meðferð mála eða samskipti við almenning, er leiðréttur eins fljótt og mögulegt er.
  4. Starfsfólk er vakandi fyrir málefnum sem eðlilegt er að upplýsa fjölmiðla eða almenning um og bendir yfirmanni á slíkt, eftir því sem við á.
  5. Starfsfólk leitast við að eiga greið og opin samskipti við frjáls félagasamtök, fagfélög og hagsmunahópa.
  6. Starfsfólk á skilvirkt samstarf við Alþingi og eftirlitsstofnanir þess.

Finnst ykkur þetta hægt?

 

 

Flokkun : Pistlar
1,446