trusted online casino malaysia
Guðmundur Gunnarsson 07/04/2015

Valdstjórnin veitist að Þórsmörk

Ósvífni ráðandi afla í samfélagi okkar í dag gagnvart náttúrunni og vilja fólksins í landinu á sér að því virðist engin takmörk þessa dagana.

 

 

??????s

 

Sorgardagur í náttúruvernd 

Yfirítölunefnd hefur nú úrskurðað um beit á Almenninga í Rangárþingi eystra. Tveir nefndarmenn af þremur komust að þeirri niðurstöðu að leyfa mætti beit 60 lambáa í sumar, að hámarki 180 kindur. Einn nefndarmanna skilaði sératkvæði og lagði til að leyft yrði að beita tíu lambám þarna í sumar en skynsamlegast væri að beita fé bara á afmarkað beitarhólf.

 

Almenningar eru landið norður af Þórsmörk. Meirihluti Yfirítölunefndar vísar til þess að ný gögn sýni að gróðri hafi farið mikið fram síðustu áratugi.

 

Yfirítölumenn búa til hreint út sagt súrealiska afsökun og leggja til að farið verði með inn í Þórsmök og sleppt í Almenningana sama fé næstu áratugi. Það verði til þess að það verði hagvant í hinum litla skika sem lítill gróður er á í Almenningum og leiti ekki í Þórsmörk.

 

Hér er auk þess viljandi ekki vísað til nýjustu gagna. Á vef Skógræktar ríkisins er fjallað um úrskurðinn og sagt að ljóst væri að sauðfjárbeit á Almenningum hefði skaðað birkitré og hamlaði útbreiðslu nýgræðings birkiskóga.

 

Síðustu tuttugu ár sem svæðið hefur verið friðað hefur birki breiðst út á svæðinu og ljóst að áframhaldandi friðun myndi stuðla að mikilli útbreiðslu þess á Almenningum. Yfirítölunefnd virðir að vettugi 20 ára sjálfboðaliðsstarf fjölmargra einstaklinga sem hafa gróðursett þarna á moldum Þórsmerkur í góðri trú. Þarna er verið að ganga erinda tveggja hobbýbænda.

 

Það var fyrst 20. júlí 2012 sem sveitarstjórn Rangárþings Eystra ákvað þvert á vilja Skógræktarinnar og Landgræðslunnar að heimila afréttarfélagi Vestur-Eyfellinga upprekstur sauðfjár á Almenninga. Þetta var hápólitísk hefndaraðgerð vegna þjóðlendumála.

 

Það lágu ekki fyrir neinar upplýsingar um skort á beitilandi undir Eyjafjöllum, enda er það mesta grasvaxtarsvæði á landinu. Þaðan af síður upplýsingar um að þessi hópur íslendinga eigi meiri rétt á að nýta þetta land umfram aðra.

 

Almenningar hafa notið friðunar enda var þessi afréttur nær örfoka þegar upprekstri var hætt árið 2000. En þá varð samkomulag var meðal bænda í Vestur-Eyjafjallahreppi um að reka ekki fé á Almenninga. Sá gróður sem var farinn að koma upp úr auðnunum eftir mikið starf sjálfboðaliða a varð fyrir miklum skakkaföllum í eldgosunum 2010 og 2011. Landbúnaðarháskóli Íslands mat þennan litla afrétt algjörlega óbeitarhæfan í úttekt 2011.

 

Sú ákvörðun tveggja fjáreigenda að senda nokkra tugi sauðfjár á Almenninga, í nágrenni Þórsmerkur, er óumdeilanlegt brot á fjallskilasamþykkt Rangárvallasýslu og fullkomlega siðlaust að reka fé á þennan ofurviðkvæma afrétt við Þórsmörk.

 

Hér er verið að eyðileggja þrotlaust friðunarstarf sjálfboðaliða í Þórsmörk einungis til þess að  nokkrir tómstundabændur geti nýtt sér vafasaman hefðarrétt sinn til upprekstrar í því skyni einu að reyna að koma málum þannig fyrir að þeim takist að þvinga hið opinbera að kaupa af sér beitiréttinn.

 

Flokkun : Efst á baugi
1,304