trusted online casino malaysia
Guðmundur Gunnarsson 25/03/2014

Umsögn um þingsályktunartillög utanríkisráðherra

Nefndarsvið Alþingis

b.t. utanríkismálanefndar

Austurstræti 8-10

150 Reykjavík

 

V. : 340. Mál þingsályktunartillaga 143. Umsókn Íslands að Evrópusambandinu dregin tilbaka.

Í síðustu alþingiskosningum kom það glögglega fram í málflutningi þeirra stjórnmálaflokka sem mynda ríkisstjórn í dag að það myndi verða borið undir landsmenn hvort ljúka ætti samningum við ESB. Undir þetta hafa samtök launamanna tekið. Helsta forsenda þess hefur verið að fá úr því skorið hvað íslenskum launamönnum og heimilum þeirra muni standa til boða ef ákveðið verði að ganga inn í ESB.

 

Undirritaður hefur starfað hjá samtökum rafiðnaðarmanna m.a. við gerð kjarasamninga frá árinu 1988. Samtök rafvirkja voru stofnuð árið 1926, á þeim tíma voru laun íslenskra rafvirkja þau sömu og danskra, eða 1,70 kr. Danska krónan og hin íslenska voru á þeim tíma eitt og hið sama. Íslendingar gátu notað þann gjaldmiðil sem þeir fengu útborgað í jafnt hér heima og annarsstaðar í heiminum. Þannig var ástandið fram á miðja síðustu öld, en þá fóru hlutirnir að breytast. Stéttarfélögin börðust við að halda kaupmætti, en jafnharðan leiðréttu stjórnvöld „of góða kjarasamninga“ með gengisfellingum. Í dag eru algengustu daglaun íslenskra rafiðnaðarmanna um 1.900 Ikr. á meðan algengustu laun danskra rafvirkja eru 190 Dkr. eða tæpar 4.000 Ikr. Meðalvinnutími íslenskra rafvirkja er um 47 klst. á viku á meðan dönsku rafvirkjarnir vinna 37 klst.

 

Skýrslur fjármálastofnana sýna að tilvist krónunnar kalli á 3 – 4% hærri vaxta hér á landi en þeir þyrftu annars að vera. Fyrir meðal íslenskt heimili þýðir þetta að allt að fjórðungur innkomu heimilisins fari í að greiða þennan mismun. Með aðild að myntbandalagi ESB er gert ráð fyrir að vextir á íbúðarlánum lækki töluvert. Kostnaður vegna viðskipta milli fyrirtækja innan ESB verða ódýrari og einfaldari. Talið er að matvælaverð geti lækkað um allt að 25% með inngöngu Íslands í ESB.

 

Allmörg íslensk fyrirtæki hafa þegar skipt yfir í Evru. Það er nánast sama hvar borið er niður í ferðaþjónustu hér á landi öll verð eru tengd við Evru.

 

Að framansögðu skora ég á Alþingi að leggja frumvarp utanríkisráðherra til hliðar og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að hægt verði að kanna til hlítar hvað íslenskum launamömmum og heimilum standi tilboða.

 

Reykjavík 25. mars 2014

 

Virðingarfyllst

Guðmundur Gunnarsson

Flokkun : Pistlar
1,623