trusted online casino malaysia
Guðmundur Gunnarsson 04/07/2015

Megum við fara fram á að ríkisstjórnin virði lög landsins?

Það eru hreint út sagt forkastanleg vinnubrögð þegar samið er við stóriðjufyrirtæki áður en fyrir liggur hvort unnt sé að afla nauðsynlegrar orku með ásættanlegum hætti fyrir land og þjóð. Í dag liggur það fyrir svart á hvítu að stóriðja getur ekki keppt við ferðamennsku hvað gjaldeyrissköpun, arðsemi og umhverfisáhrif snertir. Áhugi ferðamanna á landinu byggir fyrst og fremst á villtri náttúru þess. Vinnubrögð stjórnvalda um að farga verðmætum náttúrusvæðum vegna orkuvinnslu fyrir mengandi stóriðju er forneskja sem verður að taka endi.landmlaugar  sveinsgil

 

Það liggur núþegar fyrir að vöxturinn í ár og á næsta ári verður yfir 20% á ári. Útflutningstekjur af ferðamönnum fara yfir 500 milljarða innan fárra ára og árlegar tekjur ríkisins yfir 100 miljarðar á ári. Þetta er veruleiki og langstærsta tækifæri okkar Íslendinga. Náttúran er hin raunverulega auðlind okkar ekki fleiri virkjanir og stóriðja.

 

Ferðaþjónustan er að skila umtalsvert meiri fjármunum í þjóðarbúið en stóriðjan og hefur skapað 6.000 ný störf á síðustu árum. Frekari stóriðja setur þetta í hættu. Stóriðjan hefur kallað á milljarða framlögum úr ríkissjóð í hafnar- og vegaframkvæmdir. Það myndi skila mun fleiri verðmætum störfum til samfélagsins að fara sömu leið eins og t.d. Danir hafa gert ef þessum fjármunum væri varið í að styrkja uppbyggingu hátæknifyrirtækja og í heilsufyrirtækja

 

Nú stendur til að reisa kísilver á einum langfallegasta stað á landinu, þar sem miðnætursólin og hafið blasa við séð frá Gónhólnum. Þar á að setja upp algera eiturverksmiðju 500 metra frá íbúum. Ekki eina heldur fjórar. Eiturspúandi mengunarfabrikkur sem engir vilja hafa í sínu landi. Sílicor, Thorsil, álver við Skagaströnd. Bakki Helguvík. Grundartangi.

 

Eru landsmenn að gefast upp fyrir stóriðjunni? Nú stendur til að reisa hvert stóriðjuverið á fætur öðru. Á að eyðileggja fleiri firði? Hvaðan á öll þessi orka að koma?

 

Það er eitthvað svo ótrúlegt að hvernig þeir sem stjórna landinu tala. Fjármálaráðherra sagði fyrir skömmu í viðtali að vatnsföllin renni til sjávar án þess að skila neinum arði til samfélagsins. Hvað með Goðafoss, Gullfoss, Seljalandsfoss, Skógarfoss, Aldeyjarfoss. Á þessa fossa er borið að þeir séu sekir um landráð.

 

Samt er það svo að þessir fossar ásamt náttúru Íslands eru að skila tæpum 400 milljörðum til þjóðarbúsins. Þeir hafa skapað 6.000 ný störf í landinu og allar líkur á að á næstum árum fjórfaldist þær tekjur. Á meðan stóriðjan skilar um 1% af tekjum þjóðarbúsins.

 

Því er haldið að okkur á forsíðu blaðs sem var stungið inn um allar bréfalúgur landsins í vikunni að hinn eilífi orkuskortur og náttúra sem standi í vegi fyrir hagsæld og framfarir.

 

Þetta er fortakslaus áróður og lygi. Hér er uppsett afl 2000 MW og miðað við 50 ár Landsvirkjunar og hundruð milljarða fjárfestingu ætti fyrirtækið að skila þjóðinni 30-50 milljarða árlega. Það hefur hins vegar aldrei skilað arði til þjóðarinnar.

 

Frekari virkjanir og skuldsetning er til þess eins að þjóna litlum skammtímahagsmunum hópa sem hafa hertekið fyrirtækið en kemur atvinnusköpun á Íslandi ekkert við. Óspillt náttúra skapar fleiri störf en stóriðjan. Næstu „virkjanir“ sem þjóðin þarf eru bættir innviðir ferðþjónustu og vinna við að hámarka arð af því sem þegar hefur verið virkjað.

 

Stjórnmálamenn sem núna eru við völd virða rammaáætlun í engu. Maður er orðinn fullkomlega dofinn á þessari ríkisstjórn. Þessir menn skirrast einskis og ætla sér að eyðileggja allt. Hvað er í gangi?

 

Hér þarf algeran viðsnúning. Þessir menn verða að taka til við að hlusta á þjóðina.

Flokkun : Efst á baugi
1,466