trusted online casino malaysia
Björn Valur Gíslason 30/01/2015

Bjarni veit ekkert

Bjarni BenediktssonFjármálaráðherra hefur í annað sinn svarað fyrirspurnum mínumog Katrínar Jakobsdóttur um stóru millifærsluna. Í svarinu segist hann ekki getað svarað spurningum okkar.

Sem er hreint út sagt ótrúlegt þegar um er að ræða málið af þessari stærðargráðu, þ.e. 80 milljarða króna greiðslur úr ríkissjóði. Það er óásættanlegt með öllu að ráðherra sem tekið hefur að sér að fara með almannafé skuli ekki geta gert grein fyrir hvernig því fé er varið. Það verður að trúa því að fjármálaráðherrann viti ekki svörin frekar en hann vilji ekki upplýsa um þau.

Hvað sem því líður þá vitna svör Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra um botnlausa vanhæfni hans sem ráðherra fjármála.
Þetta eru spurningarnar sem fjármálaráðherra getur ekki svarað:

 • Hvernig skiptist heildarupphæð þeirrar fjárhæðar sem varið verður til lækkunar verðtryggðra fasteignaveðlána einstaklinga milli höfuðstólslækkunar og frádráttarliða?
 • Hverjir eru frádráttarliðirnir og hver er skiptingin milli þeirra í upphæðum?
 • Hvert er heildarhlutfall beinnar höfuðstólslækkunar, þ.e. lækkunar höfuðstóls að undanskildum frádráttarliðum, af verðtryggðum fasteignaveðlánum?
 • Hversu margir umsækjendur um skuldaniðurfærslu fá enga beina höfuðstólslækkun?
 • Hversu margir framteljendur sem greiddu auðlegðarskatt fá niðurfærslu?
 • Hversu há upphæð rennur til þeirra framteljenda sem borga auðlegðarskatt?
 • Hvernig dreifist heildarupphæðin á tekjubil hvers tíunda hluta fyrir sig?
 • Hver er fjöldi framteljenda á bak við hvert tekjubil?
 • Hve stór hluti heildarupphæðarinnar fer til fólks með tekjur yfir miðgildi tekna?
 • Hvernig dreifist heildarupphæðin eftir þeim landshlutum þar sem framteljendur eru búsettir?
 • Hve stór hluti heildarupphæðarinnar fer til framteljenda sem eru yfir meðalaldri?
 • Hversu hárri upphæð af þeim 80 milljörðum kr. sem greiða á úr ríkissjóði vegna lækkunar íbúðalána verður ráðstafað til að greiða:
  • fasteignaveðkröfur sem glatað hafa veðtryggingu sinni í kjölfar nauðungarsölu eða annarrar ráðstöfunar eignar eftir 1. janúar 2008 og ekki hafa verið felldar endanlega niður gagnvart umsækjanda, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 35/2014,
  • greiðslujöfnunarreikning skuldara hjá fjármálastofnunum,
  • vanskil skuldara við fjármálastofnanir (sundurliðað eftir fjármálastofnunum),
  • dráttarvexti skuldara vegna vanskila á greiðslum (sundurliðað eftir lánastofnunum),
  • skuldir af öðrum ástæðum, sbr. 11. gr. laga nr. 35/2014?

 

Latest posts by Björn Valur Gíslason (see all)
Flokkun : Pistlar
1,292